Regulamin świadczenia usług sklepu internetowego sklep.elektromet.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

sklep.elektromet.pl jest sklepem internetowym zwanym dalej Sklepem, którego właścicielem jest Zakład Urządzeń Grzewczych ELEKTROMET Wojciech Jurkiewicz z siedzibą w Gołuszowicach 53, 48-100 Głubczyce zwany dalej Sprzedawcą wpisany do rejestru REGON pod numerem 160011896. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w Sklepie.

Kompletny zapis informacji o ochronie i przetwarzaniu Twoich danych osobowych podajemy w naszej Polityce ochrony prywatności.

§ 2 Rodzaj i zakres świadczonych usług

 1. Za pośrednictwem Sklepu zarejestrowani użytkownicy mogą nabywać części do urządzeń produkowanych i sprzedawanych przez Sprzedawcę.
 2. Zarejestrowanym użytkownikiem, zwanym dalej Klientem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Klient zawiera ze Sprzedawcą umowę na odległość.

§ 3 Wymagania techniczne

 1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu wymaga zgody na zapisywanie plików cookie przez przeglądarkę internetową Klienta.
 2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce stron www.

§ 4 Warunki zawierania umów sprzedaży

  1. Aby złożyć zamówienie, należy zarejestrować się na stronie Sklepu, prawidłowo wpisać swój adres e-mail i wypełnić formularz rejestracyjny.
  2. Odbiór zamówienia może być dokonany osobiście w siedzibie Sprzedawcy bez dodatkowej opłaty.
  3. Zamówienie może być dostarczone na adres wskazany przez Zamawiającego za odpowiednią opłatą wskazaną w cenniku dostawy. Wybór formy dostarczenia następuje po skompletowaniu zamówienia. Paczki wysyłamy tylko na terenie Polski.
  4. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzyma wiadomość email potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

§ 5 Warunki rozwiązywania umów sprzedaży

  1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, tylko jeśli jest Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
  2. Odstąpienie wymaga przesłania Sprzedawcy oświadczenia na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. W przypadku skorzystania z uprawnienia wzmiankowanego w punkcie 1 niniejszego paragrafu, Klient zobowiązany jest odesłać zakupione towary w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną, a Sprzedawca zwraca na rachunek bankowy Klienta należność za zwrócone zamówienie.

§ 6 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. W przypadku, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Klientowi przysługuje prawo do wymiany towaru na zgodny z zamówieniem.
 2. Odesłanie zamówionego towaru następuje na adres Sprzedawcy, który pokrywa związane z tym koszty.
 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Klientowi wysyłany jest nowy egzemplarz w miejsce niezgodnego z zamówieniem. W przypadku, gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona, Sprzedawca zareklamowany towar odsyła na własny koszt.
 4. W sytuacji braku zamówionego a niewadliwego towaru, Sprzedawca informuje o tym Klienta w wiadomości email bądź telefonicznie. Wedle wyboru Klienta – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar w tej samej cenie, wybrany przez Klienta. Koszty przesyłek ponosi Sprzedawca.

§ 7 Tryb rozwiązywania sporów

 1. Klient ma możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.